Účel formuláře

Jestliže se chcete účastnit této veřejné konzultace, musíte se zaregistrovat.

Na základě vyplnění tohoto formuláře bude zaslán unikátní odkaz vedoucímu představiteli vaší organizace. Odkaz umožní vyplnit jménem organizace dotazník druhého kola veřejné konzultace dokumentu Návrh na posílení systému vedení a podpory pro mateřské a základní školy v ČR (dále jen návrh). Návrh předkládá Partnerství pro vzdělávání 2030+. Konzultaci technicky zajišťuje Technologické centrum Praha.

Příspěvek vaší organizace do veřejné konzultace bude možné s pomocí unikátního odkazu na online dotazník průběžně vyplňovat a upravovat od 30. 10. do 10. 12. 2023 do 24.00. Příspěvek vaší organizace bude v plném rozsahu zveřejněn v závěrečné zprávě veřejné konzultace společně s uvedením názvu organizace a jména osoby, kterou organizace pověřila vyplněním dotazníku.

Udělení souhlasu

Vyplněním tohoto formuláře souhlasíte s účelem formuláře a poskytujete nám osobní údaje, které zpracováváme v nezbytném rozsahu za účelem účasti vaší organizace na veřejné konzultaci.

Poučení o zpracování osobních údajů (Partnerství pro vzdělávání 2030+, z. ú.)

Poučení o zpracování osobních údajů (Technologické centrum Praha)